Један занимљив задатак. Из обима правоугаоника израчунати страницу квадрата…