Друштво математичара Србије, односно Комисија за тамичење из математике ученика основних школа, у припреми задатака за такмичења користи задатке из Математичког листа текуће, као и две претходне школске године (у обзир долазе сви задаци, дакле из чланака, припремни, одабрани, конкурсни, наградни, као и задаци са такмичења), и то по принципу: најмање 3 задатка за школски, најмање 2 задатка за општински и најмање 1 задатак за окружни ниво такмичења. У тим задацима неки од података могу бити промењени.

Осим Математичког листа за припрему ученика за такмичење из математике могу се користити:

  • ТРИ, ЧЕТИРИ, САД! Занимљиви задаци из математике за 3. и 4. разред; Радмила Божић; Школа плус
  • МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ за ученике 3. разреда основне школе- Радна свеска са решењима за додатни рад из математике; Мара Јанковић и Снежана Ковачевић, Пчелица

Иако школски План и програм не подразумева припрему ученика 3. разреда за такмичење из математике кроз Додатну наставу, ове године сам се одлучила да  им понудим нови начин учења и савладавања градива преко интернет платформе за наставнике Етвининг кроз пројекат еДодатна из математике.

Клипови су настали услед потребе за објашњењима током пројекта еДодатна настава из математике…