Да би се упознали са образовним стандардима из српског језика у другом разреду основне школе преузмите вордов документ испод

СРПСКИ 2. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

Образовни стандарди дати су у формулацији Правилника о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво (Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.5/2011.) али са прилагођавањем нивоа узрасту. Стандарди се усвајају у складу са Наставним планом и програмом за овај разред