Пажљиво прочитати сваку књигу и у Дневник читања (обична свеска којој дамо такво име) записати:

Име књиге:

Име писца:

Врста: а) збирка песама     б) збирка прича или бајки    в) бајка у стиху     г) роман за децу

Тема :

Моје мишљење: ( шта ми се свиђа и зашто)

Лепе мисли или стихови:

Уколико је збирка у питању уочити различите теме којима се писац бави и анализирати бар три песме или  приче(бајке) на исти начин како то увек радимо…
Ако су у питању песмице научити једну песмицу. Ако немате своју књигу у Дневник читања дете треба  да препише песмицу коју ће научити када се лектира буде анализирала.

Бирамо најлепши Дневник читања!

Нађа је ученица која је ван сваке конкуренције, јер је већ у првом разреду имала изузетн Дневник читања и прочитала је највише књига. Своју љубав према читању књига наставила је и ове године. Честитам Нађа!

Списак лектире за 2. разред:

  1. Добрица Ерић: Плави сањар или нека друга збирка за децу
  2. А. Пушкин: Бајка о рибару и рибици
  3. Х.К.Андерсен: Бајке
  4. Деца воле чудне ствари- избор из дечије поезије
  5. Миш посеја проју- избор из усмене народне књижевности
  6. Љ. Ршумовић: Ово је време чуда