Друштво математичара Србије, с одобрењем Међународне асоцијације „Кенгур без граница“ са центром у Паризу, од школске 2006/2007. године организујe у Србији Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“.

Циљ такмичења је повећање интересовања за математичке и природне науке, као и степен логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и коришћења стеченог математичког знања.

У оквиру такмичења ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке. На претходном такмичењу 2013. године, учествовало је преко 5 милиона ученика из Русије, Немачке, Пољске, Италије, Венецуеле, Бразила, Maђарске, Белорусије, Чешке, Француске, Порто Рика, Холандије, Србије, Ирана, Кипра и тако даље.

ДАТУМ И ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА  јединствено је у целом свету:

17. март 2014. године (трећи четвртак у марту) у 10.00 часова

„Кенгур без граница” је једнокружно тест такмичење, без елиминације и без финала. Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један тачан. Тест садржи 30 задатака са три степена тежине (по 10 задатака) које ученици од 5. разреда основне школе до 4. разреда средње школе раде 90 минута. Ученици 3. и 4. разреда основне школе треба да одговоре на 24 питања за 75 минута и за њих су задаци подељени по тежини на групе пo 8 задатака. Ученици 1. и 2. разреда основне школе добијају 18 занимљивих задатака, подељених у три групе по 6 задатака, које треба да реше за 60 минута. Ученик на такмичењу добија лист са задацима и лист за одговоре, на коме треба да означи своје одговоре. Ученици тест попуњавају у својој матичној школи.  И ове године котизација износи 200 динара по такмичару.

Правила такмичења Кенгур

Кенгур без граница за 2. разред 2015.године

Кенгур без граница за 2. разред 2014.године

Кенгур без граница за 2. разред 2013.године

Кенгур без граница  за 2. разред  2012.год    

Кенгур без граница за 2. разред 2011.године

Кенгур без граница 1. и 2. разред 2010.године

Кенгур без граница за 2. разред 2009.године

Кенгур без граница за 2. разред 2008.године

Табела за одговере на такмичењу Кенгур