Шта је циљ такмичења?

Основни циљ такмичења „Кенгур без граница” је популаризација математике. Циљ такмичења је и повећање интересовања за математику и природне науке, као и степена логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и примене стеченог математичког знања.

Зашто је такмичење међународно?

Ученици у целом свету, у преко 70 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке.

Где могу да нађем податке о државама учесницама?

Детаљније информације можете наћи на сајту www.aksf.org.

Кад се такмичење одржава?

ДАТУМ И ВРЕМЕ НАРЕДНОГ ТАКМИЧЕЊА јединствено је у целом свету:

21. март 2019. године (трећи четвртак у марту) у 10.00 часова.

Какво је то такмичење?

„Кенгур без граница” је тест такмичење. Награде се додељују после финалног такмичења. Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један тачан. Тест садржи 30 задатака са три степена тежине (по 10 задатака) које ученици од 5. разреда основне школе до 4. разреда средње школе раде 90 минута. Ученици 3. и 4. разреда основне школе треба да одговоре на 24 питања за 75 минута и за њих су задаци подељени по тежини на групе пo 8 задатака. Ученици 1. и 2. разреда основне школе добијају 18 занимљивих задатака, подељених у три групе по 6 задатака, које треба да реше за 60 минута.

Ко може да се пријави?

Ученици од 1. разреда основне до 4. разреда средње школе у следећим категоријама:

  • А: ученици основних школа;
  • K1: друштвени смер гимназије, језичке гимназије, стручне школе III степена;
  • K2: стручне школе IV степена (тј. сви они који имају математику све 4 године са бар 3 часа недељно);
  • K3: природно математички и општи смер гимназије и специјалне математичке гимназије.

Ученике треба да пријави школа. Котизација износи 200 динара по такмичару.

Где се такмичење одржава?

Ученици тест решавају и кодне листе попуњавају у својој матичној школи. Ученик на такмичењу добија лист са задацима и кодну листу за одговоре, на којој треба да означи своје одговоре. Потребна је сарадња неколико наставника који ће помоћи око дежурства и пријаве ученика на такмичење.

Како се одређује ко добија награде?

Првих 30 ученика сваког разреда основних школа (укупно 240 ученика), као и првих 10 ученика сваког разреда по категоријама (по разреду 30 ученика) средњих школа (укупно 120) биће позвано на финално такмичење, где ће се одредити коначан пласман. Организатор има право да, на основу броја пријављених ученика, мења број учесника финалног такмичења. Финално такмичење ће бити одржано на Природно-математичком факултету у Крагујевцу 09.06.2019. Првих најмање 10%, а највише 15% најбољих такмичара, у сваком разреду и у свакој од категорија, добиће признање Друштва математичара Србије за постигнути резултат.

Кенгур без граница за 1. разред 2018.године

Кенгур без граница за 1. разред 2017.године

Кенгур без граница за 1. разред 2016.године

Кенгур без граница  за 1. разред  2015.год

Кенгур без граница за 1. разред 2014.године

Табела за одговере на такмичењу Кенгур