Програме за израду укрштеница и осмосмерки можете наћи на следећим линковима. Поента је само да имате припремљене речи које се траже.

Осмосмерке:

http://www.word-search-world.griddler.co.uk/

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp?campaign=flyout_teachers_puzzle_wordcross

 

Слика од речи ( на жалост само латиница):

https://wordart.com