fingers-crafts

О пројекту:

Најомиљенији део сваке сезоне Новогодишњих празника су дечији ручни радови и новогодишње декорације. Рукотворине отисцима прстију је још један весео начин да видимо како деца расту. Оне су одличан начин да сачувамо тренутак тог времена.

Ово је могућност празнично тематски рад за чување отисака шака наших ђака.

Циљеви:

Развијање уметничких вештина, маште, креативности и стварање могућности за тимски рад и стваралаштво.

Радни процес:

  • Упознавање са идејама за креације отисцима шака и прстића и дискусија.
  • Избор индивидуални рад или групни
  • Припрема отисака индивидуално или групно
  • Отиске употребити за новогодишње мотиве

Очекивани резултати:

Око 30. Децембра приказати ученичке радове у презентацији.

Приказивање Магазина који ће представити радове учесника.

Дигитално објављивање

Погледајте часопис са завршеним радовима ОВДЕ