ntc-logo-02

О чему се, заправо, ради у НТЦ систему учења и зашто се он са успехом примењује?
По новим истраживањима, поремећаји у учењу (читање, писање, рачунање), говору (дислексија и друго), моторици, физичком развоју (крива кичма, равна стопала), који се јављају већ у другом и трећем разреду основне школе, или раније, настају услед недостатка појединих активности у најранијем детињству. Обично су у питању игре које су у међувремену “нестале” – као што су скакање, ротација, или кликери, ластиш, жмурке, итд. Управо те активности подстичу стварање синапси (веза између нервних ћелија), координацију мишића, целокупног тела и интелигенцију. Са друге стране, живимо у времену када су деца највећим делом статична, испред телевизора и компјутера, по три или четири сата дневно, што им нимало не помаже у развоју, јер не стимулише поменуте синапсе.
Родитељи, не знајући, дозвољавањем појединих активности онемогућавају правилан развој своје деце. Претерано гледање телевизије, играње видео игрица, недостатак графомоторичких активности, физичка неактивност – оштећују и смањују развој појединих биолошких потенцијала.
Са друге стране, када деци бране скакање по кревету, окретање у круг, купују им патике са «чичком» да се дете не оптерећује везивањем пертли – тиме спречавају неке изузетно корисне активности.

Савети оснивача НТЦ учења, Ранка Рајовића, за бољи развој деце:
а) До седме године дете да гледа едукативне емисије на телевизији и цртане филмове – један до два сата највише
б) Дете на компјутеру треба да проводи око пола сата до сат времена дневно. Али, и то је много ако дете у остатку дана нема компензаторних активности – моторичке и графомоторичке вежбе, развој асоцијативног размишљања.
ц) За млађи предшколски узраст треба организовати време тако да су деца што више у природи, у играма лоптом, вијачом, ластишем.
д) Потребно је што више игара са ротацијом око своје осе, вежбе равнотеже, трчање, прескакање, провлачење.
е) Деца веома рано показују способност препознавања сложених апстрактних симбола (марке аутомобила, заставе земаља…), али ту способност треба даље развијати кроз игре меморије, слагалице (пазл) и слично.

Корисни ефекти програма “Менса – НТЦ систем учења”
• Подиже се ниво интелектуалних способности све деце која учествују у програму;
• Спречава се поремећај концентрације и пажње, касније у школском периоду (дислексија);
• Развија се координација покрета и моторике;
• Развија се брзина размишљања и закључивања (функционално знање);
• Сва деца имају корист од програма, а посебно је користан за детекцију даровите деце и подстицање развоја даровитости;
• Повећава се број неуронских веза, што уз специфичне вежбе повећава капацитет мозга за обраду информација.

Од чега се НТЦ систем састоји:
ПРВА ФАЗА: Додатна стимулација развоја синапси – вежбе за моторику, графомоторику и акомодацију ока.
ДРУГА ФАЗА: Стимулација развоја асоцијативног размишљања: ниво 1 – апстраховање, визуелизација; ниво 2. апстрактна класификација и серијација; ниво 3. – асоцијације, музика.
ТРЕЋА ФАЗА: Стимулација развоја функционалног размишљања: 1. Загонетне приче; 2. Загонетна питања, конвергентно размишљање; 3. Стимулативна питања, дивергентно размишљање.

Трудим се да се придржавам ових фаза током рада са децом, а они са одушевљењем већ препознају кад радимо НТЦ систем учења. У овом делу планирам да представим неке од наших НТЦ тренутака.

Извор: http://blog.novakdjokovicfoundation.org/sr/edukacija/ntc-sistem-ucenja-deca-genijalci-umesto-bubalica